TRİATLON VELİ BİLGİLENDİRME

ANA SAYFA BRANŞLAR
TRİATLON
TRİATLON VELİ BİLGİLENDİRME

KULÜBÜMÜZÜN KURULUŞ AMACI:

Adalar Su Sporları Spor Kulübü 14 Şubat 1963 tarihinde, Burgazada’da yaşayan yerli nüfusun çocukları ve gençleri ile Ada’ya yaz tatili için gelen ailelerin çocuklarının beden ve ruh gelişimlerini sağlayacak olan spor aktiviteleri ile uğraşmalarını temin ederek, daha yararlı edinimler kazanmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler, kulübün kuruluş amacını kulüp tüzüğünün 4.Maddesinde yer alan “Kulübün Konu ve Amacı” başlığındaki ilk fıkrasında “Üye ve sporcularını, su üstü ve sualtı dallarında... bir okul disiplini altında öğretmen ve antrenörler nezaretinde yetiştirmek, sporcuların belirtilen branşlarda müsabakalara iştirakini sağlamak” şeklinde tanımlamışlardır.

TÜZÜK’TEN:

"...MADDE 4- Kulübün amacı, çalışma konuları ve biçimi ile faaliyet alanı

 • Kulüp, üye ve sporcularını su üstü ve su altı kollarının yanında çeşitli spor dallarında bir okul disiplini altında öğretmen ve antrenörler nezaretinde yetiştirmek, sporcularının meşgul olduğu dallarda ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmalarını sağlamak,
 • Üye ve sporcularına, su üstü ve su altı sporları yanında meşgul olduğu dallarda spor yaptırabilmek için gerekli olan demirbaş, araç ve gereçleri sağlamak, gerekli tesis ve lokalleri inşa ettirmek ve donatmak,
 • Üye ve sporcuların, meşgul olduğu spor kollarında faaliyetlerini değerlendirmek, müsabaka ve yarışma gücünü arttırmak amacı ile ulusal ve/veya uluslararası müsabaka ve yarışmalar düzenlemek ve/veya bu amaçla düzenlenen müsabaka ve yarışmalara katılmak,
 • Üyeleri arasında, sportmence arkadaşlık ve dostluk bağlarını pekiştirmek amacı ile toplantı, kurs seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları ve geziler düzenlemek..."

Tüzüğümüz ve tarihimiz ışığında özetle;

İLKEMİZ;

Adalar Su Sporları Spor Kulübü; Türk sporuna, çağdaş, sağlıklı, çalışkan, olimpizm ilke ve değerlerine bağlı genç nesiller yetiştirmek gayesi ile çalışır.

GÖREVLERİMİZ;

Sporcularımıza;

 • Sporu sevdirmek ve ömür boyu spor yapma alışkanlığını edindirmek,
 • Etkin ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Öğrenmekten keyif alabilecekleri etkin çalışma metotlarını ve çalışma ortamını sağlamak,
 • Kazanma ve kaybetme duygusunu olgun ve ölçülü yaşamayı öğretmek,
 • Rekabet ve mücadele direnci yüksek bireyler olmalarını sağlamak,
 • Spor felsefe ve ilkelerini bilen ve bunu çevresine yansıtabilen bireyler olmalarını sağlamak,
 • Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla, çağdaş bir yönetim uygulamak,
 • Performans veya başarının niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmaktır.

AMAÇLARIMIZ;

Sporcularımızın;

 • İnsan hakları ve demokrasi ilkelerine saygılı,
 • Kendini tanıyan, gerçekçi hedefler belirleyebilen,
 • Yeteneklerini geliştirmek için çalışan, bunları kendisinin ve takımının yararına kullanabilen,
 • Çevreyi koruma bilincine sahip, kendine ve çevresindekilere güven duyabilen,
 • Planlı çalışma alışkanlığı olan, serbest zamanlarını etkin ve verimli kullanabilen,
 • Girişimci ve yaratıcı olan ve bunu başarısı için kullanabilen,
 • Yeni durum ve ortamlara kolay uyum sağlayabilen,
 • Bireysel farklılıklara saygılı; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile yaklaşan,
 • Aldığı görevi istekle yapan, sorumluluk almayı bilen, bireysel veya ekip halinde iş birliği içinde çalışan, toplumsal sorunlarla ilgilenen bireyler olmaları hedeflenir.

TAKIMLARIMIZ ve ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

Yaz-Kış Spor Okulları:

Kulübümüzün sporcu potansiyelinin büyük kısmı düzenlediğimiz bu kurslarda yetişen sporculardan oluşmaktadır. Sporcularımızın spor ve sporcu kültürü ile ilk kez tanıştıkları kurslarımızda, eğitmenlerimiz yetenekli sporcuları keşfetme ve yönlendirme fırsatı bulmaktadır.

Minik sporcularımızın sporu sevmeleri kadar; soyunma-giyinme becerilerini geliştirmeleri, grup halinde hareket edebilmeleri, basit yönerge ve kurallara uyum göstermeyi öğrenmeleri önemsediğimiz kazanımlardır.

Eğitimlerde branşların temel becerilerinin kazandırılmasının yanısıra, basit oyun ve etkinlikler ile sporun sevdirilmesi amaçlanmaktadır.

Altyapı Takımları:

Sporcular yetenek ve ilgi düzeyleri dikkate alınarak antrenörlerin değerlendirmeleri sonrasında altyapı takımlarına davet edilirler. Branşlara göre değişmekle birlikte 6-12 yaş grubu sporcular, altyapı takım sporcusu olmaya adaydırlar. Takımlara davet edilen sporculardan öncelikle antrenmanlarda disiplinli ve istikrarlı olmaları ve istekle çalışmaları beklenir.

Antrenmanlarda branşa özgü temel beceriler, oyun-müsabaka kuralları ile sporcunun beceri ve performans gelişimine yönelik çalışmalar yürütülür.

Yaş Grupları:

Performans ve beceri düzeyleri yüksek altyapı sporcularından seçilen adaylar, ‘’Yaş Grubu Takımları’’na antrenörler tarafından yönlendirilir. Sporcunun yetenek ve ilgisi dikkate alınarak başka bir branşa yönlendirilmesi mümkündür. Bu sporcularımız, federasyonların resmi müsabakalarında ve özel turnuvalarda kulübümüzü temsil etmek üzere yarışmalara katılan takımlarımızda yer alırlar.

Sporculardan, üst düzeyde sportif performans beklendiği gibi sporcu kimliği ve kültürünü de kazanmaları ve yansıtmaları beklenir.

Yoğun antrenman ve müsabaka programları nedeniyle haftanın en az beş günü antrenman yapan bu takımlar, müsabaka sezonu boyunca çalışmalarını ara vermeden sürdürür.

TAKIMLARIN OLUŞTURULMASI VE SPORCU SEÇİMİ

Adalar Su Sporları Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen, Yaz ve Kış Spor Okullarında sporcu adayları bilimsel metotlarla değerlendirilir.

Antrenörler, sporcuları yetenekleri doğrultusunda takımlara davet ederek, sporcu seçimi yapar. Bu değerlendirme ve gözlem, kesintisiz olarak işletilerek potansiyeli olan sporcuların tespiti sağlanır.

YILLIK FAALİYET PLANI

Kulübümüzün bünyesinde faal olan tüm branşlar, bağlı olduğu federasyonların faaliyetlerine ve özel organizasyonların tertip ettiği müsabakalar ve kamplara katılım gösterir. Katılım gösterilecek faaliyetler ile yürütülecek çalışmalar, sezon başında ilgili şube sorumluları tarafından planlanır ve duyurulur.

Yıllık faaliyet takvimi, sporcuların eğitim yaşantılarından farklı ve geniş bir süreci kapsar. Sporcu ve velilerin kamp ve müsabaka takviminin gerektirdiği şekilde hayatlarını organize etmesi gerekir.

Müsabakalara hazırlık sürecinde tüm sporcuların, antrenmanlara aksatmadan katılım göstermesi beklenir.

LİSANS İŞLEMLERİ

İlk kez lisans çıkartacaklar:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • EK5 sağlık belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tescil formu (Elektronik ortamda doldurulmalı)
 • Muvaffakatname (Talep edilen branşlarda)
 • Sağlık Belgesinde belirtilmeyen bir hastalığın olmadığına dair Veli / Sporcu Beyan Belgesi

Vize işlemleri (ASSK Lisanslı Sporcular):

 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • EK5 sağlık belgesi
 • Sağlık Belgesinde belirtilmeyen bir hastalığın olmadığına dair Veli / Sporcu Beyan Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vize formu (Elektronik ortamda doldurulmalı)

Transfer İşlemleri:

 • İlişiksiz Belgesi (Lisanslı olduğu son kulüpten ayrıldığına dair belge)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • EK5 sağlık belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tescil Formu (Elektronik ortamda doldurulmalı)
 • Muvaffakatname (Talep edilen branşlarda)

NOTLAR:

 • İlgili formlar antrenörler tarafından ayrıca iletilecektir.
 • Tüm form ve belgeler elektronik ortamda doldurulmalıdır.
 • Resmi kurumlardan alınacak belgelerin, ıslak imzalıorijinalleri teslim edilmelidir.
 • Sağlık belgesi 30 gün, ilişiksiz belgesi 3 ay içinde geçerliliğini yitireceğinden, evraklar zamanında teslim edilmelidir.

MÜSABAKAYA KATILACAK KAFİLE VE SPORCULARIN BELİRLENMESİ

 1. Müsabaka veya kampa katılacak sporcular, antrenörler tarafından belirlenir.
 2. Sporcunun müsabakada alacağı görev, süre, mevki, katılacağı yarışlar ya da maçlar antrenörler tarafından belirlenir.
 3. Sporcular, kulübün bilgisi dışında hiçbir faaliyete katılamaz, ferdi olarak temsilde bulunamaz.

MÜSABAKA MASRAFLARININ KARŞILANMASI

 1. Federasyonların faaliyet takviminde yer alan Türkiye Şampiyonası, final grubu müsabakaları ile antrenörlerin tavsiyesi doğrultusunda katılım gösterilecek tüm resmi faaliyetlerde sporcuların ulaşım, konaklama ve beslenme ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanır.
 2. Performansı üst düzey olan başarılı ferdi sporcular ile takım sporcusunun tüm müsabaka masrafları kulüp tarafından karşılanır.
 3. Federasyonlar tarafından tertip edilen il müsabakalarına katılan sporcuların ulaşım ve beslenme ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanır.
 4. Şehir dışı veya yurt dışı müsabakalarında masrafların veli tarafından karşılanması talep edilebilir.
 5. Takım sporlarında maç kadrosuna, bireysel branşlarda müsabaka kafilesine dahil edilmemiş sporcular, antrenörün performans ve motivasyon açısından sporcunun fayda göreceğini yönünde değerlendirme yapması durumunda, kendi masraflarını karşılamak koşulu ile kafileye dahil edilirler.

HAFTALIK ANTRENMAN PROGRAMI

BRANŞ ADI

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

SUTOPU

YÜZME

YELKEN

MASA TENİSİ

SATRANÇ

TRİATLON

Sporcuya özel belirlenir

NOT: 1. Yaz ve kış sezon başlarında antrenman takvimi sporcular ile paylaşılır.

2. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma alanında veya saatlerde değişiklikler yapılabilir.

BAŞARILI SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

Olimpiyat oyunlarında, spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, kulübümüzü ya da milli takımımızı başarıyla temsil eden sporculara verilebilecek destekler (İmkanlar dahilinde, Branş Sorumlusu önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile):

 • Eğitim bursu
 • Malzeme yardımı

KIYAFET VE MALZEME TEMİNİ

Kulüp bünyesinde yürütülen, antrenmanlar dahil, tüm resmi etkinliklerde sporcuların branşa uygun kıyafetler ve kulüp malzemeleri ile bulunması zorunludur.

Resmi müsabakalarda görev alan tüm takımların, malzemeleri kulüp tarafından temin edilir.

SERVİS

Sporcuların antrenmanlara gelebilmesi için belirli güzergahlarda servis aracı organize edilebilir, servis ücreti ayrıca ödenir.

 • - 1
Top